schedule

Học phí tại Genio

Khoá học

  Chương trình ưu đãi

  Phí hội viên

  Năm đầu tiên:

  BAO GỒM:

  • Bảo hiểm thể thao cho bé trong 1 năm
  • Chăm sóc và tư vấn sức khoẻ từ các chuyên gia dinh dưỡng trong 1 năm
  • Thiết bị IoT, theo dõi sức khoẻ các bé khi học trong 1 năm
  • Tham gia các sự kiện, giải đấu miễn phí trong 1 năm

  Phí đồng phục

  Phí đồng phục:

  Brand